Jaworzno
miasto solidarne z młodymi diabetykami
Jaworzno
miasto solidarne z młodymi diabetykami
Jaworzno
miasto solidarne z młodymi diabetykami
Jaworzno
miasto solidarne z młodymi diabetykami
Jaworzno
miasto solidarne z młodymi diabetykami

O projekcie

Celem projektu: JAWORZNO. Miasto solidarne z młodymi diabetykami. jest stworzenie bezpiecznego i solidarnego otoczenia dla dzieci i młodzieży chorych na CT1 i ich rodziców poprzez cykl spotkań edukacyjnych z mieszkańcami miasta Jaworzna.

Projekt realizowany jest w okresie: październik 2016 - czerwiec 2017.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Sąsiedzi 3.0 polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie” http://sasiedzi3.org/ przy wsparciu Theodor-Heuss-Kolleg, Fundacji Roberta Boscha i stowarzyszenia MitOst oraz Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Przemiany w Regionie” - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Partnerami programu Sąsiedzi 3.0 w Polsce są Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca oraz Stowarzyszenie To.pole.

WSPIERANE PRZEZ

W RAMACH

CO ZROBIMY?

Pokażemy się!

Opracowany zostanie logotyp projektu a także założony profil projektu w mediach społecznościowych. Zostanie stworzona witryna internetowa projektu którą masz teraz możliwość przeglądać.

Zmienimy na lepsze!

Dzięki przeprowadzonym ankietom będziemy wiedzieć na co w szczególności zwrócić uwagę podczas cyklu spotkań edukacyjnych które zostaną przeprowadzone w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie miasta Jaworzna. Wcześniej przygotujemy plakaty promocyjno-informacyjne z harmonogramem. Po spotkaniach zostaną przeprowadzone ankiety ewaluacyjne oraz opracowanie wyników.

Zapytamy jak jest!

W pierwszej kolejności przeprowadzimy dyskusję z lokalną społecznością dotkniętą CT1, tematem dyskusji będą realne potrzeby grupy docelowej, mity istniejące wokół choroby, etc. Na tej podstawie zostanie przygotowana ankieta skierowana do otoczenia grupy docelowej, która zostanie przeprowadzona w formie standardowej oraz w formie ankiety ulicznej.

Podzielimy się dobrem!

Opracowane materiały, wyniki, zostaną przetłumaczone na język białoruski oraz ukraiński i przesłane do zainteresowanych instytucji/podmiotów na Ukrainie i Białorusi.

Z KIM?

Oprócz naszych superbohaterów naszą akcję wspierają instytucje takie jak:

Chcesz dołączyć, do naszej inicjatywy skontaktuj się z Nami.

ANKIETA

Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Dzięki Tobie będziemy mieć lepszą wiedzę na temat wiedzy społeczeństwa w aspekcie cukrzycy.

SZKOLENIA

Spotkania edukacyjne planowane są w okresie styczeń – kwiecień 2017 r. w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie miasta Jaworzna.
Harmonogram wkrótce.

Spotkania edukacyjne prowadzić będzie certyfikowany edukator społeczny Anna Siedlarz.


KONTAKT

kontakt@miastodiabetykow.pl